TV news: Eradication of invasive alien species in Vedlozero / Ole varavozin: täs on vihandua tulokastu

Submitted by KA5046 on
Viestit Karjala news

Dias project breaks the news in Viestit Karjala TV - an event called "Caution: Green Aliens" to eradicate invasive alien species took place in July. Villagers and chidren took part in the event and learned  about invasive plants.

Ole varavozin: täs on vihandua tulokastu. Tämännimine pruazniekku piettih Vieljärves. Karjalan tiedokeskuksen meččyinstituutan tiedomiehet opastettih lapsii da vahnembii eroittamah vierahii tulolazii kazviloi paikallizis, saneltih midä pahua net azutah luondole da mikse da kui niidy pidäy hävittiä.

The news in Karelian language: https://vk.com/im?sel=1692202&z=video-48634186_456245662%2Fc90a0f4995c91b4973%2Fpl_post_-48634186_14904

The news in Russian: https://vk.com/im?sel=1692202&z=video-48613829_456257261%2F9b7ea4f2ed29d712cd%2Fpl_post_-48613829_175421