Taimenkannat ja kestävä kalastusalan yritystoiminta yhteiseen nousuun – PRO TROUT käynnistyi

Submitted by KA10003 on
Jumping cartoon trout

Oulangan-Pääjärven vesistön taimenilla on nousukausi joka kesä, mutta taimenkannat ovat silti taantumassa.

Taimenten kutunousua Venäjältä Suomeen Oulankajokeen on seurattu Kiutakönkäällä jo 55 kesänä. Merkintäylisiirtoa, jossa kalat otetaan kiinni, merkitään evämerkillä ja vapautetaan könkään yläpuolelle kutuvaellusta jatkamaan, tehdään kuukauden ajan aina juhannuksen jälkeen. Pitkäaikaisen seurannan on mahdollistanut Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen, kalastusosakaskuntien ja Kuusamon kaupungin yhteistyö.

Viime vuonna taimenia saatiin Kiutakönkäällä kiinni vain kuusi yksilöä, mikä on seurantahistorian pienin tulos. Suomumääritysten perusteella taimenista neljä oli toista kertaa kudulla, yksi oli ensikertalainen ja yksi 32 cm pituinen taimen oli elänyt joessa koko ajan, käymättä järvisyönnöksellä Venäjällä. Yksi toista kertaa kudulla olevista kaloista oli rasvaeväleikattu, eli alkuperältään istutettu.

Merkintäpyynneissä on havaittu vuodesta 2010 alkaen selvä laskeva kehityssuunta taimenten määrissä. Se oli eräs hälytysmerkki, jonka perusteella PRO TROUT -projektia ja siihen tarvittavaa rajanylistä yhteistyötä lähdettiin vuonna 2015 suunnittelemaan ja nyt maaliskuussa 2020 toteuttamaan.

Samaan aikaan kun kutuvaellukselle Venäjältä palaavien taimenten määrä näyttää Kiutakönkään merkintäpyynnin perusteella vähenevän, ovat Oulanka- Kitka ja Kuusinkijokien kesänvanhojen taimenten poikasmäärät Luonnonvarakeskuksen sähkökalastuskoealoilla pysyneet jokseenkin samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.

Mahdollisia syitä eroon poikastiheyksien ja kutunousijoiden määrien kehityksessä ovat poikasten heikentynyt elossa selviytyminen ensimmäisen kesän jälkeisestä jokipoikasvaiheesta ja poikasvaelluksesta ja toisaalta järvisyönnöksellä olevien ja kutunousulle Olangajokeen suuntaavien taimenten lisääntynyt kalastuskuolleisuus.

Suomen puoleisilla jokialueilla kutunousulla olevien taimenten kalastuspaine ei ole ollut nousussa, ainakaan myytyjen kalastuslupien määrien ja kalastajien saalisraporttien perusteella. Oulankajoessa ja Kitkajoen haarassa taimenten ottaminen saaliiksi on ollut kokonaan kiellettyä vuodesta 2015 lähtien.

PRO TROUT tutkii DABA-työpaketissa taimenten jokipoikasvaiheen ja poikasvaellusvaiheen luonnollisen kuolleisuuden tasot. Tutkimuksen toteuttaa Luonnonvarakeskus yhteistyössä Venäjän pohjoisen kalantutkimuslaitoksen kanssa.

Kalastuskuolleisuutta taimenten venäjänpuoleisella elinalueella pyritään projektissa vähentämään kehittämällä kalastuksenvalvonnan tehokkuutta ja taimenille turvallista kalastusmatkailualan yritystoimintaa. Yhtenä kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden mittarina on Kiutakönkään alta kiinni otettujen nousutaimenten määrän kehitys. Vuosina 2021 ja 2022 Kiutakönkäällä lasketaan nousutaimenia Karelia CBC -ohjelman tuella.

Kuva alla: Oulankajoen Kiutakönkään alta 23.7.2015 kiinni otetun taimenen tietoja kirjataan ennen suomunäytteen ottamista ja evämerkin asentamista. Taimen rauhoitetaan neilikkaöljyllä hämärässä muovipaljussa ennen tutkimustoimenpiteitä.