Bofori-projektin arvioita metsätalouden työvoimatilanteesta ja töiden laadunhallinnasta

Submitted by KA4002 on
Julkaisun kansikuva

Bofori -projektissa edistettiin metsätalouden ulkomaisen työvoiman rekrytointia tuottamalla venäjänkielisiä aineistoja metsätyöntekijöiden kouluttamiseen. Toteutus perustui Karelia CBC -ohjelman alueella toimivien metsäpalveluyritysten tarvekartoitukseen, jossa nostettiin esille erityisesti työvoimakysymykset. Raportissa esitellään tarvekartoituksen keskeisimmät tulokset ja koulutusaineistot, lisäksi se sisältää katsauksia metsäpalveluyrittäjien arkeen ja alueelliseen työvoimatilanteeseen Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Laajemman kokonaiskuvan muodostamiseksi tarkastellaan myös metsätalouden yleistä työvoimatilannetta ja ulkomaisen metsätyövoiman käyttöä Suomessa.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-678-8