WP3: Tulokset Joensuun katugallupista: kansalaisten näkemykset luonnon ja terveyden välisestä yhteydestä

Опубликовано KA2019 - чт, 05/02/2019 - 09:26
Kuva: Joensuun tori.Kuvaaja Tiina Vlasoff

Joensuussa toteutettiin kevään aikana katugallup, jossa tiedusteltiin ydinkeskustassa liikkuvilta ihmisiltä heidän näkemyksiään kaupungin viheralueista ja luonnon vaikutuksesta terveyteen. Joensuussa katuhaastatteluun osallistui 80 henkilöä. Nuorin haastateltava oli iältään 16 vuotta ja vanhin 94 vuotta ja haastateltavista hieman yli 60 % oli naisia. Yli 50 %:lla haastateltavista viheralue sijaitsi alle 100 metrin päässä kotoa ja viheralueita koettiin olevan riittävästi kodin läheisyydessä. Joensuun kaupungin viheralueiden suunnitteluun oli tyytyväinen lähes 70 %. Haastateltavista yli 50 % liikkui luontoympäristössä useita kertoja viikossa ja lähes kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että luonto vaikuttaa haastatellun yleiseen terveydentilaan ja hyvinvointiin myönteisesti.  Vastaavanlaisen tutkimuksen tulokset Petroskoista julkaistaan toukokuun lopussa.