Uusi jätteiden lajittelupiste Kajaanin Koutalahden venesatamaan

Submitted by KA5043 on
inside view

Oulujärven venesatamien jätehuolto on ottanut tänä kesänä ison harppauksen eteenpäin. Osana GreenSol-hanketta Kajaanin Koutalahden venesatamaan on noussut jätehuone, jossa kerätään kuutta eri jätelajia. Jätehuoneen rakentaminen on esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä Metsähallituksen, Kajaanin kaupungin ja Ekokympin välillä.

Koutalahden venesataman uudessa jätehuoneessa on omat jäteastiat pakkausmuoville, kartongille, lasi-metallille, sekajäte energiaksi -jätteelle sekä satamien sekajätteelle. Satamien sekajäte on uusi jätelaji, johon lajitellaan pressut, köydet ja verkot. Nämä jätteet ovat haitallisia jätteen poltossa, ja siksi ne on lajiteltava erilleen.

Jätehuoneen rakentaminen oli Metsähallituksen, Kajaanin kaupungin ja Ekokympin yhteinen projekti. Ekokymppi laati suunnitelmat jätehuoneelle, Metsähallitus kustansi rakentamisen ja Kajaanin kaupunki hoitaa jatkossa jäteastioiden tyhjentämisen. Koutalahden jätehuoneen rakentaminen on loistava esimerkki onnistuneesta paikallisesta yhteistyöstä. ”Satamien jäteastioihin päätyy jätteitä myös Metsähallituksen hallinnoimilta alueilta, kuten Ärjänsaaresta, joten haluamme olla mukana kantamassa vastuuta jätteiden asianmukaisesta keräämisestä”, kertoo Metsähallituksen projektipäällikkö Anni Koskela.

Koutalahden venesataman jätehuone on tarkoitettu satamaa käyttävien veneilijöiden jätteille. Veneilijöiden kannattaisikin jo veneessä lajitella jätteet valmiiksi, jotta ne olisi helppo pudottaa satamassa oikeaan jäteastiaan. Veneillessä on tärkeää pyrkiä myös ehkäisemään turhan jätteen syntyä; esimerkiksi eväiksi kannattaa valita mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita.

Koutalahden venesataman jätekatoksen rakentaminen oli osa Metsähallituksen GreenSol-hanketta. Hankkeen taustalla on Karelia CBC-ohjelma, jota rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.