Seminaari 2.03.2020 Petroskoissa

Submitted by KA5046 on 02.03.2020 - 09.42

DIAS-hankkeen puitteissa Karjalan tiedekeskuksessa Petroskoissa järjestettiin 2.3.2020 seminaari ”Haitalliset vieraslajit: nousevat riskit ja hallintasuunnitelmat”.  Seminaariin osallistuivat tutkijoita ja asiantuntijoita Karjalasta, Suomesta ja Moskovasta, sekä myös Rosselkhoznadzorin viranomaisia (suomen Ruokavirastoa vastaava organisaatio). Karjalan tutkimuskeskuksen tutkijat kertoivat vieraslajien tilanteesta Venäjän Karjalan alueella. Venäjän Tiedeakatemian akateemikko ja Severtsov Ekologian ja Evoluution Instituutin päätutkija Juri Dgebuadze kertoi vieraslajien aiheuttamista ongelmista maailmanlaajuisesti ja Venäjän alueella. Dgebuadze on korostanut tarvetta seurata vieraslajien leviämistä maan sisällä ja maiden välissä. Seminaarissa keskusteltiin vapaaehtoistyön merkityksestä vieraslajien seurannassa ja torjuntatyössä, siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja rajoituksista. Seminaarissa esitettiin myös uusi venäjänkielinen vieraslajiportaali, joka tarjoaa tietoja Karjalan alueen haitallisista vieraslajeista ja niiden esiintymisestä ja ohjeita lajien tunnistamiseen ja torjuntaan. Portaalin kautta ihmiset saavat myös ilmoittaa havainnoistaan.

Kuvassa Yury Dgebuadze ja Aleksei Polevoi