REMAC-lehdistötilaisuus Puolangalla 14.6.

Submitted by outi.laatikain… on
puolanka press conference 140621

Puolangalla järjestettiin 14.6. avoin lehdistötilaisuus Karelia CBC-ohjelman kustantaman REMAC-hankkeen etenemisestä. Paikalla Puolangan kunnantalolla hankkeesta ja sen jo saavutetuista, että tulevista virstanpylväistä kertomassa olivat Puolangan kunnan toimijat, Kajaanin Ammattikorkeakoulun edustus sekä vastikään Puolangan uuden biokaasulaitoksen rakennuttajaksi valittu Doranova Oy.

Tilaisuudessa oli paikalla Puolanka-lehden toimitus. YLE Kainuu oli Puolangan elinkeinopäällikköön, Heikki Kanniaiseen, yhteydessä aiemmin samana päivänä, ja julkaisi tilaisuudesta artikkelin ennakkoon.

Lehdistötilaisuudessa käsiteltiin kattavasti REMAC-hankkeen kokonaiskuvaa, sekä tämänhetkistä tilannetta. Doranova Oy:n toimitusjohtaja Antti Myllärinen kertoi yrityksen taustoista ja kokemuksesta, sekä suunnitelmista Puolangan jätevesilaitokselle rakennettavan biokaasulaitoksen osalta.