Puolangan jätevesilaitoksen vedenhapetuskokeilu on lähtenyt käyntiin

Submitted by outi.laatikain… on
Mika K. ja Eero P. Puolangalla

Puolangan jätevesilaitoksella on lähtenyt käyntiin vedenhapetuskokeilu. Jäteveden happipitoisuus on tärkeä osa toimivaa prosessia, ja tähän mennessä ongelmaksi on muodostunut hapen liuotus veteen, vaikkakin toimia hapetuksen eteen on tehty. Tähän ongelmaan vastaa nyt Sansox Oy.

Jätevesilaitoksen toiseen ilmastusaltaaseen asennettiin kuluvan viikon alussa Sansox Oy:n kehittämä OxTube-ratkaisu, joka on tehty liuottamaan erilaisia kaasuja kuten ilmaa, happea, otsonia, hiilidioksidia jne veteen käytännössä missä tahansa ympäristössä – Puolangalla se liuottaa ilmaa jäteveteen, mutta sitä käytetään hapettamaan myös suurempia kokonaisuuksia, kuten järviä. OxTuben aikaansaamia tuloksia voi tutkia esimerkiksi Sansox Oy:n verkkosivuilla.

“OxTuben vahvuus on, ettei sen asennus vaadi suuria rakennelmia, vaan sen paikkaa voidaan vaihtaa helposti ja viedä sinne missä veden lisähappea tarvitaan. Näin juuri tehtiin Puolangalla, kun asennus tehtiin yhteen ilmastusaltaan kulmista. Samanlaisia asennuksia on myös muualla - osassa näistä tapauksista tarkoituksena on lisähapen lisäksi myös homogenisoida jätevettä." Toteaa Jukka Hakola, Sansox Oy:n operatiivinen johtaja.

”OxTubea voidaan käyttää myös luonnon vesistöjen, kuten järvien, lampien ja jokien vedenlaadun parantamiseen. Useinhan syy luonnonvesien huonoon tilaan on vähäinen hapen määrä vedessä. OxTube pystyy liuottamaan ilman siten, että päästään lähelle saturaatiota. Intiassa yhtä järveä on ilmastettu ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Liuenneen hapen määrä on noussut muutamassa viikossa nollasta 5,5:een milligrammaan litralta, joka siinä veden lämpötilassa on erittäin hyvä.” Hakola jatkaa. “Esimerkiksi Puolangalla OxTube voitaisiin kytkeä myös jäteveden puhdistamon purkuputkeen, ja sitä kautta auttaa luonnonveden tilaa nostamalla liuenneen hapen määrää.”