PeatStop etenee Venäjän Karjalassa

Submitted by outi.laatikain… on
A screenshot of the news segment in Russian local news

Videoleike on peräisin venäläisistä paikallisuutisista, aiheena PeatStop ja Äänisjärven saastuminen.

Petroskoin kaupungin virkistysalueilla on merkittävä ongelma veden saasteiden kanssa. Epätavallisen kuumasta kesäsäästä johtuen petroskoilaiset ovat viettäneet aktiivisesti aikaa kaupungin monilla yleisillä rannoilla - mutta huolimatta kaupungin sijainnista Äänisjärven rannalla, turvallisia uimarantoja on harvassa, koska järviveden laatu ei yllä vaatimuksiin.

Petroskoin kaupunginhallinto tunnistaa ongelman. Sen ratkaisemiseksi ensimmäinen askel on tunnistaa veden saastumisen syyt. PeatStop-yhteistyökumppanin, Voda I Ekologian, toimitusjohtaja Elena Grafova spekuloi, että yksi järven saastumisen mahdollisista syistä on hulevesi, jossa on jälkiä lemmikkien ulosteista ja luvaton yhteys kaupungin valumavesiputkeen. Tilannetta pahentaa hulevesisuodatinjärjestelmän puuttuminen Petroskoissa. Vuonna 2006 kehitetty suunnitelma hulevedenpuhdistusjärjestelmästä on olemassa, mutta sen toteuttaminen vaatii kuitenkin huomattavia investointeja.

Tällä hetkellä koko Petroskoin kaupungin hulevesi virtaa maanalaisten putkistojen ja kolmenkymmenen ulostuloviemärin kautta. PeatStop-projektin tarkoituksena on nykyaikaistaa kaupungin virkistysalueen lähistöllä sijaitsevan ongelmallisimman hulevesiviemärin suodatinjärjestelmä. Poistoaukon tunnustetaan olevan merkittävä öljyn ja muiden epäpuhtauksien kantaja. Karealia CBC-ohjelman rahoittama PeatStop-projekti pyrkii näin tarttumaan saastuneen veden ongelmaa kansalaisten virkistysalueella ja parantamaan siten elinympäristöä.