Opas metsätien rakentamisesta julkaistu

Submitted by KA4002 on
Guidebook cover

Metsätien rakentaminen -oppaasta on julkaistu toinen, päivitetty painos.

Oppaan tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa metsäteiden rakentamista. Sisältö on suunnattu pääasiassa metsäteiden rakennustöiden käytännön toteuttajille ja maanrakennusalan opiskelijoille. Aineistoa voivat hyödyntää myös metsänomistajat ja tiehankkeiden suunnittelijat. Rakennusvaiheita käsitellään koneenkuljettajan näkökulmasta. Työvaiheista on nostettu esiin keskeisimmin työn lopputuloksen laatuun vaikuttavat tekijät. Lisäksi oppaassa on perustietoa vesistöihin kohdistuvan kuormituksen hallitsemisesta.

Oppaan toinen painos on tehty Karelia CBC-ohjelman hankkeissa ”Tools for enhancing access to forest resources in cross border bioeconomy (Access2Forest)” ja ”Metsäsektorin pk-yrittäjyyden edistäminen Suomen ja Venäjän Karjalassa (Bofori)”.

Opas on julkaistu suomen- ja venäjänkielisenä:
Metsätien rakentaminen: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-288-9
Строительство лесной дороги: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-290-2

Oppaista tehdään myös painettu versio, jota hyödynnetään Boforin tulevissa koulutustapahtumissa.