Onko punkeista tullut vaarallisempia?

Submitted by KA5046 on 20.12.2020 - 09.12
Ixodes persulcatus, male, foto by Heikki Henttonen

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksessa biologian instituutin parasitologian laboratorion johtaja Sergey Bugmyrin vastasi tähän kansalaisia kiinnostavaan kysymykseen DIAS-hankkeen julkaisussa.

 Kun puhumme Ixodes-punkeista Karjalassa, tarkoitamme ensisijaisesti taiga- eli siperianpuutiaista (Ixodes persulcatus) ja eurooppalaista puutiaista (Ixodes ricinus). Ne ovat vaaraksi ihmisille, koska ne ovat monien tartuntatautien kantajia. Puutiaiset eivät sinänsä ole vaarallisempia kuin ennen, mutta niiden runsastuessa riski niiden levittämiin tauteihin kasvaa.

Bugmyrin selventää, että näitä kahta lajia ei voida kutsua vieraslajeiksi sanan varsinaisessa merkityksessä. Ixodes-puutiaset ilmestyivät alueellemme jääkauden jälkeisenä aikana, useita tuhansia vuosia sitten. Taigapuutiainen on edelleen leviämässä, myös Suomessa. Lajit ovat osa vieraslajeihin keskittyvää DIAS-hanketta, koska niillä on ihmisille suuri epidemiologinen merkitys ja niiden levinneisyysalue on laajentunut merkittävästi viime vuosina. Sergei Bugmyrinin mukaan yleinen olettamus siitä, että puutiaiset   ovat viime vuosina aiheuttaneet enemmän tautitartuntoja, ei ole aivan yksiselitteistä.

 Jos vertaamme näitä Ixodes-puutiaisia, niin puutiaislevitteisen virusperäisen aivotulehduksen esiintymisosuus on kymmenkertainen taigapuutiaisessa verrattuna tavalliseen puutiaiseen, eli noin 3-5% taigapuutiaisista kantaa virusta, kun esiintyminen s puutiaisessa on 0,1%. Aikaisemmin puutiainen yli yleisempi Karjalan alueella, ja nyt viime vuosikymmeninä taigapuutiaisten suhteellinen osuus on kasvanut, ja tämän vuoksi puutiaisaivotulehduksen riski on kasvanut.

Aikaisemmin Karjalassa oli suuri joukko kolhooseja, valtion tiloja, ja yksityisiä maatiloja. Eläimet laidunsivat vapaasti metsälaitumilla. Puutiainen hyötyy ihmisten ja erityisesti tuotantoeläinten ja suurten eläinten läheisyydestä. Optimaaliset olosuhteet sen olemassaololle ovat lähellä asutusta, harvassa lehtipuumetsässä. Puutiaisen leviäminen seurasi ihmistä ja se runsastui niin paljon, että 1950-luvulla ehdotettiin sen syrjäyttävän kokonaan taigapuutiasen. Mutta tapahtuikin päinvastoin.

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksessa, puutiaistutkimuksen pääkohde on Ixodes-puutiaisten - ekologia. Karjalan tutkimuskeskus suorittaa pitkäaikaista seurantaa: tutkijat arvioivat vuosittain puutiaisten määrän eri biotoopeissa, tekevät ennusteita, seuraavat puutiaisten leviämistä Karjalassa, ja kuvaavat tärkeimmät infektioita aiheuttavat bakteerit ja virukset   ja näitä taudinaiheuttajia kantavien puutiaisten osuuden. Yhteenvetona Sergei Bugmyrin sanoi, että Ixodes-punkkien määrä viime kaudella oli tavanomainen. Aktiivisuushuippu oli kesäkuun kymmenen ensimmäisen päivän aikana. Kannattaa muistaa, että näiden kahden lajin vuodenaikainen esiintyminen on erilaista. Kun taigapuutiainen vallitsee, aikuisia punkkeja on eniten keväällä ja alkukesällä.