Mistä venäläinen metsäpalveluyritys löytää tietoa urakoinnista Suomessa?

Submitted by KA4002 on

Venäläiset metsäpalveluyrittäjät ovat esittäneet Bofori-projektille kysymyksiä urakoinnista Suomessa. Kokosimme vastauksia haastattelun muodossa. 

Mistä löytyy yleistä tietoa metsänhoitotöistä Suomessa?

Suomen metsäkeskuksen yritysten asiakasneuvojilta saa tietoa toimintaympäristöstä, metsäalan organisaatioista, tarvittavista korttitutkinnoista, Metsään.fi -toimijapalvelusta ym. metsäalaan liittyvästä. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Alueelliset kuntien tai maakuntien kehittämisyhtiöt auttavat myös. 

Mistä voi tarkistaa nykyisen hintatason metsänhoitotöille?

Yleisiä hintatasoja ei pysty tarkasti antamaan, koska hinta muotoutuu markkinoilla tarjousten perusteella. Aliurakoitsijoita käyttävät metsänhoitoyhdistykset, Metsähallitus ja isot metsäteollisuusyritykset kilpailuttavat metsänhoitotyöt palveluja tarjoavien kesken.

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden vuositason keskihinnat löytyvät Luken tilastoista.

Miten metsänhoitotöiden hinta muodostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?

Hinta muodostuu markkinoilla, kuten edellä mainittiin. Hintaan vaikuttavat poistettavan puuston määrä ja läpimitta sekä maaston vaikeusaste. Myös hoidettavan alueen koko vaikuttaa hintaan, pienet yksittäiset työmaat hinnoitellaan kalliimmiksi kuin isot, yhtenäiset kohteet.

Onko metsänhoitotöille jotain säädöksiä tai ohjeistoja?

Metsänhoitotyöt toteutetaan Tapion Metsänhoidon suositusten mukaisesti. Lisätietoa

Bofori projekti tuottaa koulutusaineistoja metsänhoitotöistä. Esimerkiksi taimikonhoito-opas saatavilla venäjäksi täällä. Metsänhoitotöiden omavalvontaoppaan käännös on työn alla, ja opas julkaistaan myöhemmin Boforin nettisivuilla.  Myös metsänhoitoa koskevia videoita ollaan tuottamassa venäjäksi ja ne julkaistaan Boforin Youtube-kanavassa.

Miten metsänomistaja löytää urakoitsijat, julkaistaanko metsänhoitotöistä tietoa netissä?

Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi -toimijapalveluun liittymällä metsänomistajat näkevät palveluntarjoajien tiedot ja voivat ottaa yhteyttä suoraan palveluntarjoajaan. Sen jälkeen metsänomistaja ja yrittäjä neuvottelevat keskenään työn toteutuksesta, aikataulusta, hinnoista sekä muista ehdoista. Metsään.fi -palveluun voi tutustua kirjautumatta täällä.

Palveluntarjoajat voivat tutustua Metsään.fi ehtoihin ja tehdä rekisteröintihakemuksen täällä. Metsäkeskus tekee päätöksen toimijapalveluun liittymisestä ja ilmoittaa siitä hakijalle.

Myös paikalliset Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat metsänhoitopalveluja tai tietoa alueen palveluntarjoajista. Ja toki metsänomistaja voi vain hakea yrityksiä eri kanavista.

Mainittakoon myös, että osa metsänomistajista tilaa metsänhoitotyöt puukaupan yhteydessä puut ostaneen yrityksen kautta.

Onko olemassa metsänomistajien edunvalvontajärjestöjä, jotka neuvottelevat urakoitsijoiden kanssa?

Edellä mainitut Metsänhoitoyhdistykset, joiden alueelliset yhteystiedot löytyvät täältä.

***

Kysymyksiin vastasivat projektin asiantuntijat Suomen metsäkeskuksesta ja Lukesta. Haastattelijana Sari Karvinen (Luke).