Ensimmäinen näytteenottokierros pian takana

Submitted by KA10010 on

Yksi hankkeen päätehtävistä on löytää jokea saastuttavia aineita ja niiden päästölähteitä. Tätä tarkoitusta varten otetaan vesinäytteitä ja kerätään raskasmetallinäytteitä sammalia apuna käyttäen. Alunperin suunniteltiin käytettävän kalanäytteitä, mutta melko pian huomattiin sammalta löytyvän huomattavasti helpommin kuin kalaa. Ensimmäinen näytteenottokierros alkoi toukokuun lopulla, kun kävimme tarkastamassa, että oikeanlaista sammalta löytyy sieltä, missä sitä oletimme olevan. 

Näytteiden kerääminen vaati monta matkaa joille. Ensin kävimme Sukkulanjoella keräämässä sammalta, joka kiinnitettiin keräimiin ja vietiin Koita- ja Tohmajokiin. Tässä vaiheessa sammalista laitettiin eroon verrokkinäytteet, joista analysoitiin niiden raskasmetallipitoisuudet.  Kun lähtötaso tiedetään, pystytään myöhemmin määrittelemään, kuinka paljon sammaliin on kerääntynyt raskasmetalleja kohdejoissa. Näytteenottopisteitä on kaksi Tohmajoessa ja yksi Ylä-Koitajoella sekä yksi Ala-Koitajoella. Jokainen näytteenottopiste vaatii yhden käynnin, jolla noudetaan vesinäytteet ja viedään raskasmetallikeräimet paikoilleen. Kahden viikon kuluttua tästä keräimet täytyy käydä poistamassa joesta ja sammalet analysoida. Nyt kaikki tämä on tehty. Ja jos olemme rehellisiä, näinä koronaviruksen eristäminä aikoina työskentely-ympäristö ei voi olla parempi. 

Joitakin kuvia näytteenottoretkiltä

                                

Jos kohdejoessa ei ole sopivaa sammalta, se täytyy kerätä jostain toisesta joesta ja siirtää keräinten kanssa kohdejokeen.  Näin ollen ensimmäinen tehtävä oli löytää sopivaa sammalta ja löytyihän sitä. 

                                

Sammalen keruu vuolaana virtaavasta joesta on jo turvallisuuden takia tiimityötä - ja aina on tärkeää muistaa kontaktit paikallisiin. Se on parasta PR-työtä!

                             

Raskasmetallikeräinten vienti oikeille paikoille on joskus työn paras osa. 

          

Ja kahden viikon kuluttua keräimet ovat valmiita joesta pois otettaviksi ja sammalet toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi.