DIAS jättiputkitietokortti julkaistu suomeksi ja venäjäksi

Submitted by KA5046 on 10.06.2021 - 11.20
valokuva jättiputkesta

Jättiputket ovat haitallisia vieraslajeja, jotka valtaavat kasvutilaa muilta lajeilta, yksipuolistavat maisemaa ja ovat vaarallisia ihmisen terveydelle. Suomessa vieraslajilaki velvoittaa maanomistajaa torjumaan jättiputkia omilta mailtaan. DIAS-hankkeessa laaditut tietokortit on julkaistu Luken tietokorttisarjassa. Kortissa kuvataan lajiryhmän tuntomerkit, sekä annetaan ohjeita jättiputken torjuntaan. Kuva: Luontoturva/Miia Korhonen.

Jättiputkitietokortti suomeksi

Jättiputkitietokortti venäjäksi