Boforin loppuseminaarissa käsiteltiin metsätyövoiman saatavuutta Itä-Suomessa

Submitted by KA4002 on

Metsäpalveluiden kysyntä kasvaa Suomessa puunkäytön lisääntyessä ja puuntuonnin vähentyessä. Perinteisten puunkorjuu- ja metsänhoitopalveluiden lisäksi palveluyritysten työtehtävät ovat laajentuneet kattamaan myös suunnittelua ja valvontaa. Samaan aikaan osaavan työvoiman rekrytointi on yrityksille iso haaste, jota on ratkaistu osin ulkomaisen sesonkityövoiman avulla. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat hankaloittaneet vierastyövoiman käyttöä, ja lisäksi yritykset tuskailevat nousevien toimintakustannusten kanssa.

Bofori-projektin loppuseminaarissa ”Metsätyövoiman saatavuus ja laadunvalvonnan uudet työkalut” keskusteltiin Itä-Suomen metsäpalveluyritysten työvoimatilanteesta ja toimintaedellytyksistä. Lisäksi pohdittiin, onko droneista ja laadunohjauksen uusista työkaluista apua metsänhoitotöiden laadunvalvonnassa.

Seminaariesitykset on ladattavissa täällä: https://luke.fotoware.cloud

Aihetta käsitellään tarkemmin Bofori-projektin loppuraportissa, johon kootaan myös yhteenveto loppuseminaarin yrityspuheenvuoroista. Loppuraportti ilmestyy vuodenvaihteessa.