Boforin asiantuntijat perehtyvät uusiin metsätalouden normeihin

Submitted by KA4002 on
Thinning stand, pine forest

Bofori-projektin venäläiset partnerit perehtyvät uusiin intensiivisen metsätalouden normeihin, jotka on hyväksytty Karjalan tasavallalle. Harvennushakkuisiin soveltuvia kohteita tarkasteltiin Segezhassa järjestetyssä seminaarissa. Viranomaisten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä yritysten edustajien kesken pohdittiin muun muassa hakkuisiin soveltuvaa teknologiaa, työn tuottavuutta ja puun laatua.

Venäjän lainsäädännön mukaan metsänkäyttäjällä on oikeus valita sovellettava metsätalouden malli. Yritys voi jatkaa vanhojen normien soveltamista tai siirtyä intensiivisen metsätalouden malliin. Uusien normien soveltaminen Karjalassa on yksi aiheista, joita tullaan käsittelemään Bofori-projektin tuotoksissa.