TUTUSTUMINEN SORTAVALAN VESILAITOKSEN AJANMUKAISTAMISEEN

Submitted by KA6000 on 01.06.2021 - 15.41
Guided tour

Karjalan tasavallan päämies Artur Parfenchikov vieraili työmatkallaan 29. toukokuuta Sortavalassa tutustumassa uuteen vedenottamon pumppuasemaan. Sortavalan hallintopiirin johtaja Leonid Gulevich seurasi Karjalan päämiehen matkassa. Pummpuasema sijaitsee Hiidenselän rannalla lähellä Helylän kylää. Laitteisto on otettu onnistuneesti testikäyttöön.

OOO Karelvodokanalin pääjohtaja Andrei Romanchik esitteli alueen johdolle pumppuaseman toimintaa. 

Laatokan vesi virtaa 10 metriä syvään pumppukaivoon, joka on osin louhittu kallioon. Desinfioinnin jälkeen vesi pumpataan vesijohtoverkostoon. Hanke on osa rajat ylittävää Karelia CBC 2014-2020 -yhteistyöohjelmaa. 

Sortavalassa Fabrichnaja-kadulla on otettu käyttöön toinen pumppusasema, joka tuottaa kaupungin vesijohtoverkoston verkostopaineen. Uusia varastosäiliöitä on rakennettu, ja niihin pystytään varastoimaan kaupungin kahden päivän vedentarve. Kapasiteetti on riittävä kaksinkertaistamaan kaupunkiin syötetyn veden määrän. Tällä on merkitystä suunniteltaessa kaupungin uudisrakentamista. 

Vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen jatkuu. Nyt vesi on vain desinfioitu, rakennettava puhdistusasema mahdollistaa sen täydellisen suodatuksen, minkä jälkeen kellertävä sävy häviää ja vedestä tulee täysin läpinäkyvä.

Asemaa rakennetaan kansallisen "Ekologia" -hankkeen ja federaatiotason "Tsistaja voda"-hankkeen (Puhdas vesi) puitteissa, rakentamisen toteuttaa pietarilainen AO Promenergo.

Tämän vuoden kesällä on tarkoitus suorittaa puhdistusjärjestelmän koekäynnistykset, syksyllä laitos otetaan käyttöön.

"Tärkein tehtävämme tänä vuonna on saattaa puhtaan veden projektit. Kaikki työt sujuvat aikataulun mukaisesti, urakoitsijoiden kanssa sovitut suunnitelmat pitävät. Uskon, että syyskuuhun mennessä Sortavala alkaa saada puhdasta vettä", kertoi Karjalan päämies Artur Parfenchikov.

Lähitulevaisuudessa vastaava projekti toteutetaan Kaalamon kylässä.

Lähde - Sortavalan kunnan hallinto ja tasavallan tiedotusvirasto