Teatterileiri eli "The Art of Movement" työpaja on ohi

Submitted by KA3118 on
The art of movement

 

Joensuun Niittylahdessa järjestetty "The Art of Movement" työpaja on päättynyt onnistuneesti. Uskomattoman lämmin viikko oli täynnä luovuuden iloa!

Työpajaan osallistui 10 Karjalan Kansallisen teatterin näyttelijää Venäjältä ja kymmenen näyttelijää Suomesta. Suomalaisten joukossa oli freelancereita, opiskelijoita sekä näyttelijöitä ja ohjaajia Joensuun kaupunginteatterista, Kulttuuriyhdistys Louhesta, Pohjois-Karjalan kansanteatterista, Teatteri Fortesta ja Ihmisen Teatterista. Mukana olivat myös Anna Kalashnik ja Evgenia Arekhovskaya Karjalan Kansallisen teatterin informaatio-, mainonta- ja projektiosastolta sekä teatterin valosuunnittelija Alexey Vasilyev.

Aamut alkoivat Karjalan Kansallisessa teatterissa työskentelevän näyttelijä Vyacheslav Polyakovin vetämillä lämmittelyharjoituksilla. Ne sisälsivät kontakti-improvisaation elementtejä, joogaa, koordinaatioharjoituksia ja rentoutusharjoituksia. Harjoituksissa oli paljon parityöskentelyä, mikä oli tärkeä tekijä päivän työpajaa ajatellen. Kyky ymmärtää ja tuntea partneri non-verbaalisella tasolla oli yksi työpajan tavoitteista.

Työpajan ohjaajana toimi Tiia-Mari Mäkinen, suomalainen teatterialan ammattilainen, jolla on laajaa kokemusta liikkeeseen pohjautuvasta teatterista. Näyttelijät pääsivät tutustumaan liikkeeseen ja plastiikkaan perustuvaan Lecoq-tekniikkaan. Menetelmän ytimessä on tietoisuus omasta liikkeestä. Näyttelijät oppivat liikkeen analyysia ja tulkintaa.

Opiskeltuaan liikkeiden perussarjat ja työskenneltyään yhteisen rytmin löytämiseksi osallistujat perehtyivät eri teatterigenreihin ja käsittelivät niitä kehollisten harjoituksien kautta. Loppuviikosta ryhmä jaettiin kahtia ja ohjaaja Tiia-Maria jakoi ryhmille juonet pientä demoa varten.

Esitykset heijastelivat nyky-yhteiskunnan sosiaalisia ongelmia. Esityksissä näyttelijät esittivät kaikki yhtä energiaa ja yhtä tunnetta. Kukaan ei jäänyt yhteisen luovan virran ulkopuolelle. Esitykset koskettivat syvästi sekä muita osallistujisa kuin hankehenkilökunnankin.

Leirillä vietetyn teatteriviikon aikana osallistujista syntyi yksi ja tiivis porukka! Kaikki puhuivat samaa teatterin kieltä ylittäen kielirajat. Tiia-Mari osaltaan edisti upeasti keskinäisen ymmärryksen löytämistä.

    

Loppuesitysten jälkeen vuorossa oli yhteenveto ja todistusten jako.

Irina Shumskaya, Karjalan Kansallisen teatterin johtaja ja Theatre Crossroads -hankkeen projektipäällikkö arvosti kovasti ohjaaja Tiia-Mari Mäkisen yhteistyötä Vyacheslav Polyakovin kanssa, joka toimi leirin taiteellisen avustajana. Hän korosti sitä, että osallistuminen tällaisiin koulutuksiin tarjoaa näyttelijöille mahdollisuuden kuoriutua ulos ja ilmaista omaa todellista luonnettaan. Näyttelijöistä tuli toisilleen läheisiä ja he löysivät yhteisen kielen. Tällaisella tiimityöskentelyllä on tärkeä rooli tulevaisuudessa.

Janne Hyytiäinen – näyttelijä, opettaja ja leiri-isäntä Riverian osalta – kiinnitti huomion siihen, miten avoimesti ja innokkaasti näyttelijät heittäytyivät harjoituksiin ja miten innokkaita he olivat oppimaan uusia näyttelemisen elementtejä.

Anna Tomchik, Theatre Crossroads -hankkeen koordinaattori Venäjältä kävi läpi projektin toimintoja syksystä 2018 lähtien. Hän kehui osallistujien taitojen kehittymistä ja erinomaisia kulttuurin ylittäviä tuloksia. Hän kiitti kaikkia koordinoidusta työstä ja toivotti jatkuvaa menestystä.

Tiina Ynnilä, Theatre Crossroads -hankkeen koordinaattori Suomen puolelta painotti myös, että nyt on saatu kokoon erinomainen kansainvälinen tiimi, joka pääsee kokoontumaan seuraavan kerran kesällä 2020 ja sen jälkeen esittämään teatteriproduktionsa rajan ylittävällä kiertueella.   

Myös näyttelijät antoivat palautetta workshopista. Kaikki antoivat positiivista palautetta Lecoq-metodista ja korostivat opittujen taitojen tärkeyttä heidän työssään. Venäläiset osallistujat huomasin suomen kielen taitonsa kehittyneen. Kaikki osallistujat toivoivat pääsevänsä mukaan vastaaviin rajanylittäviin projekteihin jatkossakin, sillä kansainvälinen yhteistyö auttaa ymmärtämään toinen toistemme kulttuuria ja mentaliteettia. Siinä myös taidot kehittyvät ja ideat vaihtuvat ja se kehittää laajentaa jokaisen ammatillista kapasiteettia.

Lopuksi jaettiin muistolahjoja molemmin puolin.

      

The Art of Movement -workshopista tuli hieno esimerkki hyvin koordinoidusta tiimityöskentelystä kaikilla vuorovaikutuksen tasoilla. Kaikki osallistujat toivovat voivansa jatkaa yhteistyötä. Seuraava vastaava leiri järjestetään Karjalan tasavallassa 22.-27.6.2020. Sen tuloksena syntyy kaksi kansainvälistä esitystä.