Sortavalassa pumppuasema 2 on otettu jatkuvaan käyttöön

Submitted by KA6000 on 13.04.2020 - 12.55
Inside

Raja-alueyhteistyöohjelma Karelia CBC:n investointiprojektin, KA6000 – SortWater, ensimmäinen toteutusvaihe kaupungissa on saatu päätökseen osana vedenjakeluverkoston peruskunnostusta ja uudelleen rakentamista.

Pumppuasema 2:n kunnostetussa rakennuksessa huhtikuun 8. ja 9. päivien välisenä yönä saatiin työt päätökseen, kun Grunforsin pumpuilla varustettu automaattinen moduulipumppuasema yhdistettiin Sortavalan vedenjakelujärjestelmään.

 

Ennen käyttöönottoa suoritettiin pumppauslaitteiden ja virransyöttöjärjestelmien toiminnan testaukset.Pumppauslaitteet kytkettiin puhtaan veden säiliöihin.Valmisteltaessa pumppausyksikön käyttöönottoa toteutettiin toimenpiteitä puhtaan veden säiliöiden putkistojen tiiviyden kontrolloimiseksi, järjestelmän keskeisissä osissa vaihdettiin sulkuventtiilit ja liitoselementit, tehtiin tekninen pesu ja desinfiointi, samoin kuin säiliöiden täyttäminen vedellä.

Nyt pumppausasema on jatkuvasti toiminnassa. Kaikki automaatio- ja säätöjärjestelmät, sähkö- ja pumppauslaitteet sekä vedenkäsittelyjärjestelmät toimivat määriteltyjen parametrien mukaisesti.

  

Lähitulevaisuudessa aseman konehuoneessa ja hallintoalueilla saatetaan päätökseen viimeistelytyöt ja loppusiistintä, samoin kuin toimenpiteet viestintäjärjestelmien nykyaikaistamiseksi, jotta laitteiden toimintaparametrien kaukovalvonta ja säätötulevat mahdolliseksi. Työn loppuunsaattaminen kokonaisuudessaan on suunniteltu vuoden 2020 kolmannelle vuosineljännekselle.

Investointihankkeen seuraava toteutusvaihe on kaupungin juomavedenjakelujärjestelmän rakentaminen. Vedenottolaitteiden ja pumppuasema 1 rakentaminen Laatokan Hiidenselänlahdella ja sen rannalla saatetaan päätökseen. Suurin osa näistä rakennus- ja asennustyöistä on suunniteltu vuodelle 2020. Tällä hetkellä pumppuaseman pumppukaivo on saatu kaivettua tavoitesyvyyteen ja sen pohjan betonivalu on työn alla. Uudet vedenottoputket on toimitettu jo rakennustyömaalle ja niiden asennusta valmistellaan.

Vuoden 2020 toisella neljänneksellä on tarkoitus aloittaa investointihankkeen jätevesiä koskeva osuus. Järjestetään tarjouskilpailu ja valitaan urakoitsija toteuttamaan hanketta, jonka tavoitteena on sillan luona olevan ja Koulu nro 1:ltä tulevien käsittelemätöntä jätevettä Laatokan lahteen johtavien jätevesiputkien sulkemiseksi. Rakentamalla jäteveden pumppu- ja paineasemia jätevedet tullaan johtamaan jatkossa vedenpuhdistamolle.