SORTAVALASSA JÄLLEEN YKSI ASKEL LISÄÄ KOHTI PUHDASTA JA TURVALLISTA VESIJOHTOVETTÄ

Submitted by KA6000 on 16.12.2019 - 13.42
Contruction underway

Sortavalan kaupunginhallinto on tarjouskilpailun pohjalta allekirjoittanut PromenergoJSC:n kanssa sopimuksen käyttöveden puhdistuslaitoksen rakentamiseksi. Tämän sopimuksen puitteissa Sortavalaan rakennetaan vuoden 2020 loppuun mennessä uusi vedenpuhdistamo, jonka tuotanto on 8500 m3/päivä.Rakentamisen kustannukset ovat 153,6 miljoonaa ruplaa, josta 143,8 miljoonaa ruplaa on liittovaltion tuki alueelliselle "Puhdas vesi" -projektille, joka on osa kansallista "Ekologia"-ohjelmaa.

 

Osan rahoituksesta muodostaa Venäjän omarahoitusosuus Karelia CBC raja-alueyhteistyöprojektiin KA600 -SortWater. KA6000-hankkeessa nykyaikaistetaan kaupungin vesihuoltojärjestelmää laaja-alaisesti: siirretään pintaveden otto uuteen paikkaan, rakennettaan pintavedenottamon uusi pumppuasema ja peruskunnostetaan olemassa oleva pumppuasema 2.

 

Promenergo JSC osallistuu pumppuasema kahden peruskunnostukseen. Yksivaiheinenkäyttövedenpuhdistuslaitosrakennetaanpumppuasemanyhteyteen.Puhdistamossa käytetään nykyaikaista monivaiheista suodatustekniikkaa, jossa vesi alustavan reagenssikäsittelyn jälkeen vielä puhdistetaan kaksivaiheisella ultraviolettikäsittelyllä. Pumppuaseman yhteyteen tulee lisäksi laboratorio veden laadun analysoimiseksi.

 

Artikkeli perustuu Karjalan tasavallan virallisen internetportaalin aineistoon