PUMPPUASEMAN KOEKÄYNNISTYS SORTAVALASSA

Submitted by KA6000 on 27.03.2020 - 10.43
Inside the station

25. maaliskuuta suoritettiin pumppuaseman valvottu koekäynnistys

Tämä oli merkittävä askel, jota edelsivät vaativat rakennustyöt.

Nimittäin, vedenottamon ja pumppuasema 1:n erittäin monimutkainen rakentamisvaihe, jossa pumppukaivo kaivettiin ja rakennettiin suunniteltuun syvyyteen, saatiin valmiiksi. Tämä kaivo on koko pintavedenottamon keskeinen elementti. Myös ottoputket asennettiin paikoilleen.

 

  

Myös pumppuasema 2:n peruskunnostustyö on melkein valmis. Pumput on asennettu paikoilleen, samoin automaattiset säätö- ja kontrollilaitteet. Puhdasvesisäiliöiden putket on kokonaan uusittu ja konehalliin asennettu uudet putket.Pumppausaseman ydin, energiatehokkaillaGrundfos-pumpuillatoimiva pumppausjärjestelmä, koekäynnistettiin onnistuneesti - laitteiston toiminta testattiin ilman kuormitusta.Aseman sisustustyöt ovat lähes valmiit.