Yle article on KA6000

Submitted by KA6000 on 30.08.2019 - 16.35
Sari sampling

Laatokkaan virtaa yhä puhdistamatonta jätevettä – Suomi uudistaa Sortavalan vesihuoltoa, jotta Suomenlahti säästyisi saasteilta

Vain vessapaperit ja kiinteä aines suodatetaan Laatokkaan päätyvästä jätevedestä.

Venäjän Karjalassa sijaitsevan Sortavalan kaupungin juomaveden laadun ei katsota nykyisin täyttävän edes venäläisiä laatuvaatimuksia. Se taas sananmukaisesti näkyy kaupungin vesijohtovedessä.

– Vesi ei periaatteessa ole huonoa, mutta sitä ei sen värin vuoksi huvita juoda, muotoilee Karjalan tasavallan vesiasioista vastaavan vesiyhtiö Karelvodokanalin toimitusjohtaja Andrei Romantshik.

Sortavalan talousvesi otetaan nykyisin Soikkasenlahdesta, 3,5 metrin syvyydestä ja vain 75 metrin päässä rannasta.

Veden laatu vaihtelee sään ja vuodenaikojen mukaan, eikä pelkkää desinfiointia pidetä Suomen ympäristökeskuksen mukaan riittävänä.

"Vesi tulee vastaamaan Venäjän ja EU:n standardeja"

Nyt tilanne on muuttumassa, sillä parinkymmenen tuhannen sortavalalaisen vesihuolto kiinnostaa myös suomalaisia.

Meneillään on 4,5 miljoonan euron Karelia CBC -hanke eli rajanylittävän yhteistyön ohjelmahanke. Sen myötä Sortavalaan rakennetaan muun muassa uusi vedenottamo ja puhdistuslaitos.

Uuden vedenottamon ottoputki siirretään matalasta Soikkasenlahdesta Hiidenselälle, 500 metrin päähän rannasta ja 15 metrin syvyyteen. Siellä veden katsotaan olevan erittäin puhdasta.

Karelvodokanalin toimitusjohtajan Andrei Romantshikin mukaan talousvesi aiotaan jatkossa myös puhdistaa ihan uudella tavalla.

– Vesi tulee vastaamaan kaikkia Venäjän ja EU:n standardeja. Ihmiset saavat hanasta puhdasta juomavettä, hän lupaa.

Suomella oma intressi

Päävastuu vesihuoltohankkeesta on Karelvodokanal-yhtiöllä, ja sen rahoitukseen osallistuu myös Karjalan tasavalta. Hankkeessa on mukana myös Suomen ympäristökeskus (SYKE), joka haluaa pysäyttää puhdistamattomien jätevesien laskemisen Laatokkaan.

SYKEn ympäristöbiologi Juuso Pätysen mukaan ongelmiin kannattaa puuttua jo niiden alkuvaiheessa. Laatokasta saasteet näet kulkeutuvat ajan mittaan Nevan kautta Itämereen ja Suomenlahdelle.

– Itämeren tila paranee, jolloin meillä on Suomen rannikolla esimerkiksi vähemmän sinilevää.

Vain vessapaperi ja isompi aines puhdistetaan

Yksi ongelmapaikka löytyy Läppäjärvestä, aivan Sortavalan keskustasta. Suoraan Laatokkaan yhteydessä olevaan järveen laskee kaksi purkuputkea, joista virtaa joka päivä lähes tuhat kuutiota ainoastaan mekaanisesti suodatettua jätevettä.

– Vessapaperit ja vähän isompi aines jää siihen, mutta se on aika mitätön puhdistus, toteaa SYKEn limnologi Sari Mitikka.

Sortavalalaisille kyseessä on kuitenkin kala-apaja, jossa on onkijoita myös silloin, kun SYKEn hengityssuojaimilla varustetut tutkijat ottavat vesinäytteitä.

Mitikka ei itse haluaisi syödä paikalta ongittua kalaa.

– Jos kaloja tutkisi, niistä voisi todennäköisesti löytyä lääkeaineita, hän pohtii.

Ympäristöbiologi Juuso Pätynen on varma, että Laatokan rannalla riittää tehtävää myös senkin jälkeen, kun Sortavalan vesihuolto on saatu kuntoon.

– Kuormituslähteitä yritetään tukkia yksi kerrallaan. Se on kyllä kieltämättä aika iso homma.

Saadaanko suomalaisia yrityksiä mukaan?

Sortavalan vesihuoltohankkeeseen toivotaan mukaan myös suomalaisia rakennusyhtiöitä. Tarjouskilpailu sisältää muun muassa viemäriputkien siirtämisen kulkemaan Läppäjärvestä vedenpuhdistamolle.

Romantshik arvioi, että vesihuoltohanke olisi valmis etuajassa eli vuoden 2021 alussa. Virallisesti hankkeen on määrä päättyä vuoden 2021 marraskuussa.

Source: https://yle.fi/uutiset/3-10929877