Karjalainen Sortavalassa: Sortavalan hanavettä voi juoda kohta suomalaisturistikin

Submitted by KA6000 on 06.03.2020 - 12.20
existing water intake

Based on the Karjalainen article of Jyrki Utriainen, materials from Karjalainen and Karelvodokanal LLC

Sortavalassa rakennetaan parhaillaan infraa puhtaan veden laadun parantamiseksi. EU:n ja Venäjän yhteishankkeen projektipäällikkönä toimii joensuulainen Ilkka Pirhonen, joka esitteli urakan etemistä Karjalaiselle.
Läppäjärveen ja sitä kautta Laatokkaan laskee tälläkin hetkellä edelleen likavettä kahdesta putkesta noin 920 kuutiometriä vuorokaudessa kaupungin etelälaidalta. Samaan paikkaan, missä miehet pilkkivät.

Uusi vedenottoputki tulee Hiidenselän syvänteeseen Laatokalle. Kuva: Karelvodokanal 

Tämä jätevesi on kulkenut vain karkean mekaanisen suodatuksen läpi. Toisin sanoen vedestä on eroteltu pökäleet ja paperit pois.
Aiemmin kaupungin kaikki jätevedet kulkeutuivat suoraan Läppäjärveen. Tälle on nyt tarkoitus laittaa piste, ja loputkin likavedet on määrä johdattaa 2000-luvun alkupuolella EU:n Tacis-rahoituksella kunnostettuun jätevedenpuhdistamoon.
Puhdistamo on edelleen Luoteis-Venäjän nykyaikaisimpia, mikä kertoo omaa kieltään vesihuollon tilanteesta naapurimaassamme.
Ilkka Pirhosta kiinnostaa Läppäjärveen laskevat jätevedet, mutta juuri nyt hänen päähuomionsa on Sortavalan talousalueen käyttövedessä ja sen laadussa. Siis siinä vedessä, jota kaupunkilaiset laskevat kotona hanoistaan.

Sortavalassa rakennetaan parhaillaan kiivaasti infraa puhtaan veden laadun parantamiseksi kerta sykäyksellä.
Käyttövesi otetaan jatkossa uudesta paikasta, ja se puhdistetaan nykyaikaisin laittein ja menetelmin.
Vaikka Venäjän ja EU:n välit ovat olleet viime vuosina kireät, se ei ole estänyt rajat ylittävää yhteistyötä.
Sortavalan käyttöveden infraa rakennetaan Venäjän ja EU:n yhteishankkeella. Sitä hallinnoi Sortavalan vesiyhtiö, Karelvodokanal. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,5 miljoonaa euroa.
Ilkka Pirhonen toimii projektipäällikkönä Suomen ympäristökeskuksella, joka on myös hankkeen kumppanina.

Ongelmia nykyisessä käyttövedessä

Suomalaisturisteille Sortavalan hanaveden käyttö on tuttua. Peseytymiseen se soveltuu, ja hampaatkin sillä voi tarvittaessa pestä. Veden juomista ei suositella. 
Käyttöveden ongelmat juontavat juurensa siitä, että Sortavalan alueella ei ole tarjolla hyvälaatuista pohjavettä. Sen vuoksi käyttövesi joudutaan ottamaan järvestä. Tilanne oli jo sama, kun Sortavala oli osa Suomea.
Nykyinen vedenottamo on Soikkasenlahdella Laatokassa, Tohmajoen suulla. Ottoputki on noin kolmessa metrissä eli suhteellisen pinnassa. 
Hieman yläjuoksulle päin sijaitsee naapurikylän Helylän jätevedenpuhdistamo, joka on rakennettu vuonna 1976.
– Puhdistamon teho on jätevesien määrään nähden liian pieni, sanoo Ilkka Pirhonen.
– Tämä ei ole ainoa asutuskeskus, josta vesiä valuu Tohmajokeen, mutta tämä on suurin. Jotain kertoo se, että kun tästä otettiin vesinäytteitä, tässä haisee uloste.

Tämä näkyy matalassa Soikkasenlahdessa kohonneena suolistobakteerien määränä. Lisäksi veden laatu vaihtelee vuodenaikojen ja sääolosuhteiden mukaan.

– Tohmajoki tulee laadultaan hyväkuntoisena Suomen puolelta Venäjälle. Sortavalan Helylän kylästä siihen johdetaan puhdistamattomia jätevesiä. Tämä näkyy vesianalyyseissä kohonneina bakteeri- ja ammoniumtyppipitoisuuksina. Purkukohdassa vesi on myös ruskeampaa kuin Laatokassa yleensä jo siitäkin syystä, että Tohmajoki on luonnostaan humusvetinen, toteaa vesinäytteitä ottanut limnologi Sari Mitikka Suomen ympäristökeskukselta.
Kohonneen bakteeripitoisuuden takia nykyinen juomavesi desinfioidaan kemiallisesti eli kloorataan rannalla olevan vanhan pumppuaseman suojissa. Vedelle ei tehdä muuta, vaan se johdetaan kloorauksen jälkeen kaupungin vesijohtoverkostoon. Sitä ei siis nykyisin puhdisteta.
Klooraus vaikuttaa hanaveden makuun ja hajuun. Maailman terveysjärjestön ohjearvoihin verrattuna Sortavalan hanaveden kloroformipitoisuudet ovat sallitun ylärajan 300 µg/l tuntumassa.
– Vesilaitokselta lähtevässä käyttövedessä on kemiallinen hapenkulutus, rautapitoisuus ja kloroformipitoisuus suurempia kuin esimerkiksi EU:n juomavesidirektiivin määräämät raja-arvot ihmisen käyttöön tarkoitetulle vedelle ovat, vahvistaa Sari Mitikka.
Pitoisuudet eivät todennäköisesti aiheuta terveyshaittaa perusterveelle ihmiselle, jos juomavettä käytetään lyhytaikaisesti. Merkittävä terveysriski edellyttää vuosikymmenien altistusta näille aineille.

The construction of the fresh water pumping station is on schedule. Photo: Karelvodokanal

 

Uusi putki Laatokan syvänteeseen

Käynnissä oleva rakennushanke tähtääkin siihen, että Sortavalan talousalueen käyttöveden laatuongelmat ratkaistaan kerralla.

Muutos tulee koskemaan noin 30 000 alueen asukasta ja luonnollisesti alueella vierailevia turisteja, joista puolestaan iso osa on suomalaisia.
Käyttöveden ottoputki siirretään Hiidenselälle kauemmas rannasta ja huomattavasti nykyistä putkea syvemmälle. Uudella paikalla veden laatu on hyvä ja se pysyy tasaisena ympäri vuoden.
– Mittausten perusteella vesi on lähes sellaisenaan juomakelpoista, kertoo Ilkka Pirhonen.

Nykyinen pumppuasema ja vedenottopiste sijaitsevat Soikkasenlahdella. Kuva: Karelvodokanal

Hiidenselän rannalle onkin jo hyvää vauhtia rakennettu uutta pumppuasemaa, josta vesi puolestaan tullaan johtamaan putkia pitkin Sortavalan kaupungin liepeille, missä vanhaa 
pumppuasemaa kunnostetaan tätä varten.
Aseman yhteyteen rakennetaan myös venäläisten omalla erillisrahoituksella puhdistus- ja suodatusjärjestelmät, jotka täyttävät länsimaisetkin normit. Käytännössä koko rakennus uusitaan perin pohjin.
Näin päästään eroon myös veden klooraamisesta. Muutos käyttöveden laadussa tuleekin olemaan dramaattinen.
– Jos talojen putket ovat satakaksikymmentä vuotta vanhat, voi olla että siellä on jotain kertymää, mutta putkistoon johdettava juomavesi on täysin juomakelpoista tämän remontin jälkeen, vakuuttaa Pirhonen. – Tosin olen minä sitä juonut nytkin, enkä ole sairastunut, hän jatkaa.
Uusi pumppuasema Hiidenselällä ja puhdistusasema kaupungin laidalla on määrä saada valmiiksi tämän vuoden aikana, ja koko hanke ensi vuoden loppuun mennessä.

 

Suuri merkitys paikallisille ja turisteille

Rakennushanke on edennyt Karelvodokanalin mukaan jopa etuajassa suunnitelmiin nähden.
Puhdasta, juomakelpoista käyttövettä pitäisi sortavalalaisten hanoista ruveta juoksemaan siis viimeistään vuoden 2021 aikana.
– Hankkeen merkitys on suuri Sortavalan asukkaille ja täällä vieraileville, kommentoi Karelvodokanalin toimitusjohtaja Andrei Romantshik.

Hanke on Venäjän Karjalassa ainutlaatuinen.
– Tämän mittakaavan projekteja ei Karjalassa ole. Tarvetta ehdottomasti olisi. Kaikkien Karjalassa asuvien oikeus olisi saada puhdasta käyttövettä, toteaa Romantshik.
Nykyiselle hankkeelle on jo suunnitteilla jatkoa. Tarkoitus on selvittää Tohmajoen ja Koitajoen kuormituspisteet – kuten Helylän jäteveden asema – ja laatia näille ongelmapesäkkeille toimenpide- ehdotukset.
Toiveissa on, että muun muassa Helylän jätevedenpuhdistamolta saataisiin uuden hankkeen myöstä rakennettua siirtoputki Sortavalan puhdistamolle.
Rajajoet laskevat pääosin Suomesta Venäjälle päin, missä ne puolestaan virtaavat Laatokan kautta Nevaa pitkin lopulta Suomenlahteen.

Hankkeen yksi tavoite onkin parantaa niin Laatokan kuin Itämerenkin tilaa ja vähentää niihin kohdistuvaa kuormitusta.

Kommentti: Pari syytä, miksi tässä kannattaa olla mukana

Teksti: Jyrki Utriainen

Meillä Suomessa ympäristöasiat ovat monelta osin hyvin, vaikka aina on parantamisen varaa. Meille on itsestäänselvyys, että keittiön hanasta tulee juomakelpoista vettä. Toisin on monessa maassa. Niin myös rajan takana Venäjän Karjalassa. Joensuusta linnuntietä reilut sata kilometriä kaakkoon Sortavalan seudulla on käynnissä mullistava hanke, millä parannetaan ihmisten elämänlaatua kerralla: juotavaksi kelpaamaton vesi muuttuu juomakelpoiseksi ensi vuonna.
Tämä rakennushanke on mahdollinen, koska sitä rahoitetaan Karelia CBC -ohjelmasta. Ohjelmaa puolestaan rahoittavat Venäjä, Suomi ja Euroopan unioni. Ohjelman avulla pyritään edistämään jokapäiväistä rajanylitystä, yritysyhteistyötä, kulttuuria ja puhdasta asuinympäristöä.
Yleisesti ottaen pyritään edistämään kahden kansan mielekästä kanssakäymistä. EU-tasoiset pakotteet ovat edelleen päällä, mutta yhteistyö ei ole kiellettyä. Eikä kanssakäyminen. Hölmöintä olisi kääntää kokonaan selkä naapurille.
Sortavalan vesihanke on samalla mittava rakennushanke. Sen rakennusurakoiden kilpailutukseen ovat voineet osallistua niin suomalaiset kuin venäläisetkin yritykset. Ympäristöhanke palvelee siis myös alueen yritysten hyvinvointia. Suomalaisilla on puhtaasta vedestä tietotaitoa, jota sopii viedä naapuriin.
Hankkeella tähdätään myös siihen, että loputkin kaupungin jätevesistä ohjataan puhdistamolle, kun ne nyt valuvat Läppäjärven kautta Laatokkaan, ja päätyvät lopulta  Suomenlahteen. 
Ympäristötietoisuuden leviämisestä ei liene haittaa kenellekään? 
Vaikka nämä Laatokan pohjoisosien päästöt ovat pieniä jos niitä vertaa Pietarin seudulta tulevaan kuormitukseen, niin sekin on liikaa. Mitä vähemmän kuormitusta on matkan varrella, sitä parempi se on lopulta myös Itämerelle. Tässä kannattaa olla mukana.