Biokaasulaitosten katselmointia Pohjanmaalla

Submitted by outi.laatikain… on 31.03.2021 - 14.30
Representatives of the Finnish partners of the REMAC project studying Sauter's structures. Due to the fresh outdoors air and their own travel bubble, they dared to unmask themselves for a moment.

Kuva: Yhteistyökumppanit Kurikassa, Sauterin rakennelmia tutkimassa. Raittiista ulkoilmasta ja omasta matkustuskuplasta johtuen uskallettiin hengitellä ilman maskejakin.

Viikolla 12 REMAC-projektin suomalaisten yhteistyökumppaneiden, eli Kajaanin Ammattikorkeakoulun, Puolangan kunnan sekä HonkaInfra Oy:n edustajat pakkasivat kimpsunsa, ja suuntasivat läntiseen Suomeen, Pohjanmaalle, tutustumaan biokaasulaitoshankkeen neuvotteluissa mukana olevien yritysten suunnitelmiin, toimintaan ja toteutustapoihin.

Puolangalle rakennettavan biokaasulaitoksen kilpailutus on vielä kesken. Neuvotteluissa ovat mukana biokaasu- ja rakennusalan yritykset Jahotec, Eneferm, Sauter sekä Doranova. Pandemiatilanteen vuoksi laitoskatselmointeja tehtiin vain tällä hetkellä rakennusvaiheessa oleviin referenssikohteisiin, jotta saatiin näkemystä erilaisista rakenteellisista toteutustavoista.

Pian selviää, kuka pääsee urakoitsimaan Puolangalle!