WP4: Lieksan ja Liperin alueiden luonto- ja hyvinvointipalvelujen tuottajien kartoitus 2018

Submitted by KA2019 on 15.03.2019 - 12.32
Kuva: Kolin kansallispuisto: Tiina Vlasoff

Hankkeessa tehtiin selvitys Lieksan ja Liperin alueen alueen ekosysteemipalveluista, kartoitettiin alueella toimivat yksityisen sektorin luonto- ja hyvinvointipalveluiden tuottajat. Lisäksi perehdyttiin luonnossa liikkumisen ja ympäristökasvatuksen toteutumiseen Lieksan ja Liperin varhaiskasvatuksessa.

Kyselyyn vastasi 15 yritystä, joista kuusi toimi Lieksan alueella ja kaksi Liperissä. Loput seitsemän toimivat muualla Pohjois-Karjalan kunnassa.

Selvitys osoitti, että Lieksassa ja Liperissä on erinomaiset mahdollisuudet harrastaa ulkoliikuntaa ja retkeilyä. Lieksan alueella vastaajien mielestä Kolin kansallispuisto ja Patvinsuo ovat suosituimmat ja tunnetuimmat ulkoilu- ja retkeilyalueet Pohjois-Karjalassa. Liperissä reittitarjonta painottuu luontopolkuihin, joita sijaitsee myös koulujen ja päiväkotien yhteydessä.

Lieksan ja Liperin varhaiskasvatussuunnitelmassa luonto on tärkeä osa oppimisympäristöä ja retkeilyä. Opetuksessa painottuu kunnioitus luontoon, kasveihin ja eläimiin. Molemmilla paikkakunnilla kiinnitetään huomioita myös lähiruuan käyttöön ruokapalveluissa.

Luonto- ja hyvinvointipalveluja Lieksassa ja Liperissä asiakasryhminä ovat ensisijaisesti työikäiset, perheet ja lapset. Kyselyyn osallistuneet organisaatiot tarjoavat luontoretkien ja vaelluksen ohella myös erilaisia tapahtumia, jotka liittyvät terveelliseen ravintoon.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa projektipäällikkö Tiina Vlasoff, 050 579 0604, tiina.vlasoff@pkkansanterveys.fi