Blogikirjoitus: Jakamistalous maaseudulla

Submitted by KA5013 on 24.06.2019 - 13.33

Luonnonvarojen rajallisuus pakottaa löytämään uudenlaisia ratkaisuja aineellisen kulutuksen pienentämiseksi kestävämmälle tasolle. Liikakulutuksen vähentäminen vaatii siirtymistä kiertotalouteen myös urbaanien alueiden ulkopuolella. Yksi kiertotalouden keinoista edistää kestävää kulutusta on jakamistalous. Itä-Suomen yliopiston opiskelijat Sanni Heinonen ja Wilma Poutanen pohtivat jakamistaloutta maaseudulla blogikirjoituksessaan, jonka he laativat WasteLess Karelias -hankkeen kyläkyselyn yhteydessä. Lue lisää http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Circblog/Yhteisollisen_jakamisen_ymparistoteot_ma(50686)