Katugallup kansalaisten näkemyksistä luonnon ja terveyden välisestä yhteydestä

Submitted by KA2019 on 12.04.2019 - 14.05
Kuva: Kysely Tiina Vlasoff

Joensuussa toteutettiin maalis-huhtikuun vaihteessa katugallup, jossa tiedusteltiin ihmisten viheralueiden läheisyyttä heidän asuinalueella ja miten kokevat luonnon vaikuttavan terveyteen ja hyvinvointiin. Kysely suoritettiin Joensuun ruutukaava-alueella ja siihen osallistui 80 henkilöä, jotka valikoituivat haastatteluun satunnaisotannalla. Vastaavanlainen katugallup toteutetaan myös Petroskoissa. Kyselyn tulokset ovat valmiina toukokuun alussa.