Hankeportaali

CBC hankeportaalissa on tietoa Suomen ja Venäjän välisissä yhteistyöohjelmissa rahoitetuista hankkeista. Tällä hetkellä portaalissa ovat kaikki ENPI CBC -hankkeet. Myöhemmin portaaliin lisätään myös aikaisempien ohjelmakausien hankkeet. CBC 2014-2020 -hankkeet lisätään portaaliin kun ne käynnistyvät.