Hakemus valmisteilla? Tarkista ainakin nämä.

Submitted by Henna on 27.03.2017 - 12.24

Hanketiivistelmä

 • Kuinka monta erityistavoitetta (specific objective) hankkeessanne on? Tavoitteita pitäisi olla vain yksi, ei enempää.
 • Kiinnitä enemmän huomiota suunnitelmasi ja ratkaisujesi kuin taustan esittelyyn.
 • Tarkista logiikka: linkyttävätkö tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset toisiinsa?

Partnerit

 • Muista, että kaikkien partnereiden on osallistuttava hankkeen rahoittamiseen.
 • Jos partneri ei ole ohjelman ydinalueelta (Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Karjalan tasavalta), kerro mitä lisäarvoa tämä partneri tuo hankkeeseen.
 • Vastasitko 'Ei' kysymyksiin taloudellisesta kapasiteetista (Financial Capacity)? Oletko aivan varma? (Jos esimerkiksi pääpartneri ilmoittaa, ettei voi ottaa vastaan ohjelmarahoitusta, on ongelma varsin suuri.)

Budjetti

 • Muista että hakemuksessa esitettävä budjetti voi poiketa concept note -vaiheen arviosta korkeintaan 20 prosenttia.
 • Investoinnit (Investements) liittyvät infrastruktuuriin, esimerkiksi teihin tai jäte- tai vesihuoltoon. Pienimuotoisia hankintoja  ei merkitä investointeihin. Useimpiin kehittämishankkeisiin ei sisälly lainkaan investointeja.

Liitteet

 • Lataa tarvittavat lomakkeet ohjelman verkkosivuilta. Älä käytä omatekoisia, edellisen ohjelmakauden tai muiden ohjelmien lomakkeita.
 • Toimita liitteet sähköisesti Promaksessa. Liitteitä ei tarvitse toimittaa tulosteina.
 • Toimita ainoastaan pyydetyt liitteet. Ylimääräisiä liitteitä ei oteta huomioon arvioinnissa.